Ing. Peter Ivanič

Funkcia: Prezident
Telefón: +421 905 245 008
E-mail: prezident@szts.sk
Bydlisko: Nitra

Mgr. Petr Horáček

Funkcia: Vedúci úseku spolupráce so štátnymi orgánmi a športovými štruktúrami
Telefón: +421 905 297 222
E-mail: viceprezident@szts.sk
Bydlisko: Bratislava

PhDr. Hana Švehlová

Funkcia: Zástupca sekcie IDO a módnych tanečných štýlov
Telefón: +421 905 898 762
E-mail: svehlova.stodido@gmail.com
Bydlisko: Bratislava

Bc. Ladislav Ruppeldt

Funkcia: Zástupca sekcie akrobatického rokenrolu
Telefón: +421 905 595 922
E-mail: rokenrol@szts.sk
Bydlisko: Bratislava

doc. Mgr. Matej Chren, PhD.

Funkcia: Vedúci metodicko-vzdelávacej komisie
Telefón: +421 904 618 238
E-mail: vzdelavaci@szts.sk
Bydlisko: Bratislava

Ing. Miroslav Víťazka

Funkcia: Vedúci evidenčného úseku
Telefón: +421 905 834 586
E-mail: evidencny@szts.sk
Bydlisko: Žiar nad Hronom

Pavel Imre

Funkcia: Zástupca sekcie tanečného športu
Telefón: +421 905 963 364
E-mail: sutazny@szts.sk
Bydlisko: Lučenec

Mgr. Andrea Cibulová

Funkcia: Vedúca legislatívneho úseku
Telefón: +421 910 870 078
E-mail: and.cibulova@gmail.com
Bydlisko: Kysucké Nové Mesto

Mgr. Genc Berisha

Funkcia: Zástupca športovcov
Telefón: +421 911 376 085
E-mail: genc.berisha.ks@gmail.com
Bydlisko: Bratislava

Anton Plesnivý

Funkcia: Zástupca sekcie breaking
Telefón: +421 907 575 820
E-mail: breaking@szts.sk
Bydlisko: Prievidza