Tanečný šport

Najstaršia sekcia SZTŠ združuje záujemcov o tanečný šport, v minulosti súťažný spoločenský tanec, ktorý sa od roku 1957 vyvíja na Slovensku ako samostatná disciplína.

Súťažné tance

Štandardné tance (ŠTT): waltz, tango, viedenský valčík, slowfox, quickstep
Latinskoamerické tance (LAT): samba, čača, rumba, paso doble, jive

Typy súťaží a súťažné disciplíny

Páry: ŠTT, LAT, 10 tancov /ŠTT+LAT/, show dance, exhibície
Sólo dievčatá /do 15 rokov/: ŠTT, LAT
Kolektívne disciplíny: formácie ŠTT, LAT a plesové choreografie ŠTT, LAT, ostatné
Para dance sport: single, kombi, duo , showdance, tanec zdravotne znevýhodnených osôb ŠTT, LAT

Vekové kategórie

Určujúci je vek staršieho z partnerov v roku konania súťaže.

Deti I: do 9 rokov
Deti II: 10-11 rokov
Juniori I: 12-13 rokov
Juniori II: 14-15 rokov
Mládež: 16-18 rokov
Do 21:  19-20 rokov
Dospelí: od 21 rokov
Seniori I: aspoň 35 rokov a druhý z partnerov aspoň 30 rokov
Seniori II: aspoň 45 rokov a druhý z partnerov aspoň 40 rokov
Seniori III: aspoň 55 rokov a druhý z partnerov aspoň 50 rokov
Seniori IV: aspoň 65 rokov a druhý z partnerov  aspoň 60 rokov

Výkonnostné triedy

Páry
E    začiatočníci
D    mierne pokročilí
C    pokročilí
B    zvlášť pokročilí
A    vyspelí
S    zvlášť vyspelí /medzinárodná trieda/
PD profesionáli

Sólo dievčatá
Bro /bronz/
Str /striebro/
Zla /zlato/

Para Dance Sport

Počiatky slovenského tanečného športu  na vozíku  môžeme datovať približne do roku 2000 a sú  spojené najmä s aktivitami  bratislavského Tanečného klubu Danube , ktorého zakladateľom  a prvým  trénerom  bol Andrej Mičunek. Ten v roku 2001 založil aj občianske združenie Slovenský zväz tanečného športu na vozíku (SZTŠnV) , ktoré počas nasledujúcich rokov podstatnou mierou prispelo k rozvoju tohto športového odvetvia.

Keďže neboli peniaze na špeciálne odľahčené vozíky, spočiatku vznikali iba malé kolektívne choreografie. Prvá bola “Tebe Ježiško milý” a mala vianočný charakter. Jej choreografom bol Petr Horáček a tancovali ju členovia TK Danube BA a deti z DSS Rosa. Tancovalo sa na tzv. vychádzkových vozíkoch, ktoré vážili okolo 15 kg.

Postupne sa uskutočnili prvé tri sústredenia, kde sa skúšali nové zostavy a učenie prebiehalo pomocou štúdia VHS kaziet. Tie nakrútili nemecké páry, kde celkom chýbalo didaktické  usmernenie ako figúry realizovať. Po úspešnom získaní prvého odľahčeného vozíka bol na ME do Bieloruska vyslaný pár Juraj Adam/Petra Kolberová , ktorých hneď pri prvom štarte získal 3. miesto v štandardných tancoch  a odštartoval tak  úspešnému éru slovenského tanečného športu na vozíku.

V priebehu 16 rokov sa súťažný tanec na vozíku postupne rozšíril aj do ďalších miest Slovenska. V súčasnosti funguje päť centier. Tréningová aj súťažná činnosť je plne podporovaná Slovenským zväzom telesne postihnutých športovcov , Slovenským paralympijským výborom a najnovšie aj Slovenským zväzom tanečných športov.

Z najvýraznejších úspechov prvej generácie reprezentantov treba spomenúť tieto:

Juraj Adam/Petra Kolberová
ME 2003 Minsk/3.miesto ŠTT a 6. miesto  LAT, 4.miesto LAT
ME 2009 Izrael/3.miestoŠTT
ME 2016 Košice/5.miesto ŠTT
Slavko Solej/Alexandra Kastelová
MS 2006 Arnhem/2.miesto ŠTT
Peter Jasovský/Marta Križanová
MS 2006 Arnhem/3. miesto ŠTT
Vojtech Volf/Lucia Vestenická
Svetový pohár 2009/3.miesto  LAT

Nová generácia párov vzniká najmä na východe Slovenska v TK Ellegance Košice , v úzkej spolupráci s choreografom Petrom Horáčkom.  Najhodnotnejšie sú tituly majstrov sveta dvojice Vidašič – Kašická. Z najúspešnejších párov a výsledkov tohto klubu spomeňme nasledovné:

Peter Vidašič/Helena Kašická
MS 2008 Minsk/2. miesto v LAT , 3. miesto v ŠTT
MS 2010 Hannover/2. miesto v LAT , 3.miesto v ŠTT
MS 2013 Tokio/1.miesto ŠTT, 2.miesto LAT
ME 2014 Lomianki/2.miesto ŠTT, 2.miesto LAT, 1.miesto freestyle
Svetový pohár 2015 Belgicko/1.miesto ŠTT , 2.miesto freestyle
MS 2015 Rím 2015/1.miesto ŠTT, 2.miesto LAT ,1. miesto freestyle
Svetový pohár  2016 Belgicko/2.miesto ŠTT, 2.miesto LAT, 1.miesto freestyle
Svetový pohár 2016 Frankfurt/1.miesto ŠTT, 1.miesto freestyle
Svetový pohár 2016 Fínsko/1.miesto ŠTT
ME 2016 Košice/1.miesto LAT
ME 2016 Košice /1.miesto ŠTT
ME 2016 Košice /1.miesto Freestyle
Hattrickom na ME v Košiciach sa pár rozlúčil s dlhou a úspešnou kariérou.
Maroš Olejár / Mária Gazdíková
ME 2014 Lomianki/3.miesto ŠTT
Svetový pohár 2015 Belgicko /2. miesto ŠTT, 3.miesto LAT
Svetový pohár 2016 Belgicko/3.miesto freestyle
Svetový pohár 2016 Frankfurt/2. miesto LAT,  3.miesto ŠTT, 3.miesto freestyle
ME 2016 Košice/7.miesto LAT
ME 2016 Košice /3.miesto ŠTT
ME 2016 Košice /2.miesto Freestyle
Martin Šolc/Mária Dutková
Svetový pohár 2015 Belgicko/2.miesto ŠTT
Svetový pohár 2016 Frankfurt/1.miesto ŠTT, 1.miesto freestyle
ME 2016 Košice/5.miesto ŠTT
ME 2016 Košice/3.miesto Freestyle
Milan Berko/Miroslava Sekaninová
ME 2014 Lomianki/5.miesto ŠTT , 6.miesto LAT
Svetový pohár 2014 Srbsko/3.miesto ŠTT
Milan Berko/Helena Kašická –  Duo
MS 2013 Tokio/3.miesto LAT

V roku 2016 bol vedením  ParaDance sekcie poverený Ing. Peter Vidašič, ktorý sa úspešne venuje trénerskej práci na Slovensku aj v zahraničí . Pod jeho taktovkou dosiahli slovenskí reprezentanti tieto výsledky:

Mária Gazdíková – Maroš Olejár
MS Malle 2017/16.miesto LAT
MS Malle 2017/5.miesto ŠTT
MS Malle 2017/14 miesto Freestyle
ME Lomianki 2018/3.miesto Freestyle
ME Lomianki 2018/6.miesto LAT
ME Lomianki 2018/4.miesto ŠTT
MS Bonn 2019/10.miesto Freestyle
MS Bonn 2019 /8.-9.miesto ŠTT
Mária Dutková – Martin Šolc
MS Malle 2017/3.miesto ŠTT
MS Malle 2017/10 miesto Freestyle
ME Lomianki 2018/2.miesto Freestyle
ME Lomianki 2018/3.miesto ŠTT
MS Bonn 2019/8.miesto Freestyle
MS Bonn 2019/10.miesto ŠTT
ME Prague 2022/3.miesto Freestyle
ME Prague 2022/4.miesto ŠTT
Mária Gazdíková
ME 2016 Košice/4.miesto Single
MS Malle 2017/13. miesto Single
MS Malle 2017/12. miesto Single Freestyle
ME Lomianki 2018/9.miesto Single Freestyle
ME Lomianki 2018/6.miesto Single
Mária Dutková
ME 2016 Košice/9.miesto Single
MS Malle 2017/18.-19. miesto Single
MS Malle 2017/17. miesto Single Freestyle
ME Lomianki 2018/11.miesto Single
ME Prague 2022/14.miesto Single
Martina Sekaninová – Lukáš Bogdan
MS Malle 2017/8.miesto ŠTT
MS Malle 2017/6 miesto Freestyle
ME Lomianki 2018/7.miesto Freestyle
ME Lomianki 2018 – 5.miesto ŠTT
MS Bonn 2019/14.miesto Freestyle
MS Bonn 2019/8.miesto ŠTT
Helena Kašická
ME Lomianki 2018/1.miesto Single Freestyle
MS Bonn 2019/1.miesto Single Freestyle
ME Prague 2022/1.miesto Single
ME Prague 2022/2.miesto Single Freestyle
Helena Kašická – Štefan Stropko
MS Bonn 2019/1.miesto Freestyle
MS Bonn 2019/1.miesto LAT
MS Bonn 2019/4.miesto ŠTT
Helena Kašická – Mark Maruščák
ME Prague 2022/2.miesto Freestyle
ME Prague 2022/2.miesto ŠTT
ME Prague 2022/2.miesto LAT
Patrícia Albertová – Dominik Godla
ME Prague 2022/8.miesto ŠTT
Petra Chomová – Lukáš Bogdan
ME Prague 2022 Para/11-12.miesto ŠTT