Školský šport je projekt Ministerstva školstva vedy výskumu a športu a Národného športového centra, ktorého cieľom je zabezpečiť pre žiakov dostatok kvalitného pohybu na školách.

Vychádza z princípov aktívnej školy, t. j. maximalizovať množstvo pohybových príležitostí počas dňa. Je to komunikačná, informačná a projektová platforma, ktorá spája všetkých, ktorí školský šport tvoria: žiaci, rodičia, učitelia, riaditelia, starostovia, župani, športové zväzy a organizácie, štátne inštitúcie, poslanci, politici.

Školský šport zahŕňa a integruje aktívny transport žiakov zo a do školy, telesnú a športovú výchovu, aktívne prestávky, športové krúžky, športové kurzy, aktívne školské družiny, školské športové súťaže, testovanie pohybových predpokladov a celkovo vytvára proaktívne prostredie.

Logo projektu symbolizuje pohyb, aktivitu, hravosť.

Zdroj: Školský šport na Slovensku – Národné športové centrum (narodnesportovecentrum.sk)