doc. Mgr. Matej Chren, PhD.

Funkcia: Vedúci komisie
Telefón: +421 904 618 238
E-mail: vzdelavaci@szts.sk
Bydlisko: Bratislava

Mgr. Peter Olej, PhD. /ARnR/

Funkcia: Člen
Telefón: +421 905 767 674
E-mail: rokenrol@szts.sk
Bydlisko: Čataj

Mgr. Milan Špánik, PhD. /TŠ/

Funkcia: Člen
Telefón: +421 903 851 953
E-mail: milan_spanik@tskmm.sk
Bydlisko: Bratislava

Mgr. Barbora Žilinková, PhD. /IDO MT/

Funkcia: Členka
E-mail: barbora.zilinkova@gmail.com
Bydlisko: Bratislava