Slovenský zväz tanečných športov (ďalej len „SZTŠ“) je národný športový zväz pre tanečné športy v Slovenskej republike. SZTŠ je jedinou športovou organizáciou pre tanečné športy, ktorá zastupuje, chráni a presadzuje záujmy tanečných športov vo vzťahu k orgánom verejnej správy SR, medzinárodným športovým organizáciám a iným športovým organizáciám, ktorých je členom.

SZTŠ je riadnym členom Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), Slovenského paralympijského výboru (SPV) a medzinárodných organizácií s celosvetovou pôsobnosťou World DanceSport Federation (WDSF), World Rock and Roll Confederation (WRRC) a International Dance Organization (IDO).

SZTŠ združuje športové organizácie (občianske združenia, kluby, iné právnické osoby) a fyzické osoby vykonávajúce športovú činnosť v individuálnych, párových alebo kolektívnych tanečných športoch na území Slovenskej republiky

Cieľom SZTŠ je podpora a rozvoj tanečných športov v Slovenskej republike.

SZTŠ má multižánrový charakter, pozostáva zo štyroch sekcií.

Sekcia tanečného športu – najstaršia sekcia združuje záujemcov o štandardné tance, latinskoamerické tance, kombináciu 10 tancov , formácie a showdance. Najnovším prírastkom je para dance sport – tanec na vozíčku a tanec zdravotne znevýhodnených osôb.

Sekcia IDO a módnych tanečných štýlov – žánrovo najčlenitejšia sekcia, združuje záujemcov o súťaže v artových disciplínach (jazz, moderna, show), disco, street show, hip hop, salsa a caribbean show.

Sekcia akrobatického rokenrolu – združuje milovníci akrobatického rokenrolu, boogie-woogie a swingových disciplín.

Sekcia breakingu – venuje sa rozvoju a propagácii jednej z najmladších olympijských disciplín.