KALENDÁRIUM VÝZNAMNÝCH UDALOSTÍ v slovenskom súťažnom tanci

Slovenský tanečný šport, v minulosti súťažný spoločenský tanec,  nadväzuje na storočnú tradíciu tohto športového odvetvia v medzivojnovom Československu a na ešte staršie aktivity uhorských učiteľov tanca na prelome 19.-20. storočia.

1919 – zástupcovia Slovenska  vstúpili do novovytvorenej Organizácie koncesovaných tanečných majstrov Československého štátu (OTM)

1923 – vzniká samostatná pobočka  OTM pre Slovensko a Podkarpatskú Rus

1925 – 1927 – tanečné aktivity na Slovensku dočasne riadila samostatná organizácia Jednota slovenských a podkarpatoruských učiteľov tanca (JUD) so sídlom v Košiciach

1930 – 1936  – z iniciatívy pražských klubov sa v slovenských kúpeľných mestách a vo Vysokých Tatrách uskutočnilo celkom 9 súťaží s medzinárodnou účasťou ( 4 niesli označenie medzinárodné majstrovstvá Slovenska), avšak domáce páry v nich ešte neštartovali

1948 – Trenčianske Teplice boli hostiteľom Majstrovstiev Strednej Európy

Skutočný rozvoj tanečného športu na Slovensku je možné datovať až od konca 50.rokov :

1957  – založenie prvého krúžku spoločenských tancov pri Vysokoškolskom klube Mladá Garda v Bratislave

1958 – založenie prvého klubu súťažných spoločenských tancov na Slovensku – KST PKO Bratislava

1959 – prvá celoslovenská súťaž v spoločenských tancoch v Žiline

1965 – na celoslovenskej súťaži v Žiline sú po prvý raz udeľované oficiálne tituly Majstra Slovenska

1966 – v Kroměříži sa konajú prvé Majstrovstvá ČSSR

1982 – vzniká prvý krúžok  akrobatického rokenrolu (A-klub) na vysokoškolskom internáte SVŠT (teraz Slovenská technická univerzita) na ulici Nikosa Belojanisa v Bratislave

1988 – ustanovenie prvej  komisie pre disciplíny IDO pri Osvetovom ústave

1990 – v Bratislave je založený Slovenský zväz spoločenského tanca (SZST)  a Slovenský  zväz akrobatického rokenrolu (SZAR)

1993 – Slovensko sa stáva členom International Dance Sport Federation (IDSF)

  • v  Bratislave je založená Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO (STO D IDO)

1994   –   zväz mení názov na Slovenský zväz tanečného športu

  • tanečný šport je uznaný Slovenským olympijským výborom
  • SZTŠ sa stáva členom Konfederácie športových zväzov Slovenskej republiky

1996 –  SZTŠ začína vydávať vlastný vnútrozväzový časopis Tanečný šport

1999 – v Bratislave sa koná Valné zhromaždenie (Anual General Meeting) svetovej organizácie IDSF a kongres rozhodcov IDSF

2001 – slovenské páry sa po prvý raz zúčastňujú  World Games  (Akita, Japonsko)

2008 – tanečný šport je po prvý raz zaradený do oficiálneho programu Slovenskej univerziády v Žiline

2011 – SZTŠ zriaďuje samostatnú sekciu profesionálneho tanečného športu Professional Division (PD)

2016 – mimoriadne Valné zhromaždenie SZTŠ  schvaľuje vytvorenie spoločnej tanečno -športovej federácie, členmi SZTŠ  sa v podobe samostatných sekcií stávajú aj akrobatický rokenrol a IDO

2017 – SZTŠ získava od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu štatút národného športového zväzu

2018 – SZTŠ vydáva reprezentačnú publikáciu „Encyklopédia súťažného tanca na Slovensku 1957-2017“ , ktorej autori zároveň získavajú od SOŠV ocenenie za najlepšiu publikáciu, propagujúcu šport – Cenu Ladislava Chudíka

2020 – rozhodnutím MOV sa disciplína breaking  dostáva do programu Letných olympijských hier v Paríži 2024, tanečné športy získavajú postavenie olympijského športu

2022 – vzniká nová samostatná sekcia zväzu  – breaking

2023 – súčasťou tanečno-športovej rodiny sa stáva aj para dance sport – tanec  na vozíčku a tanec zdravotne znevýhodnených osôb.

Prezidenti a prezidentka  SZTŠ :

1990 – 1994 Ing. Milan Štiavnický

1994 – 2003  Ing. Milan Tomašovič

2003 – 2011  Ing. Miroslav Lenárt

2011 – 2015  Ing. Katarína Baluchová

2015 – 2021  Mgr. Petr Horáček

Od 2021         Ing. Peter Ivanič