O projekte

Moduly – projekt Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorého cieľom je priniesť na hodiny telesnej a športovej výchovy inovatívny obsah.

TANEC vždy bol a mal by zostať základnou súčasťou pohybového prejavu. Významne obohacuje a rozvíja rytmické, koordinačné a všestranné pohybové schopnosti. Cieľom je rozvinúť a nasmerovať záujem o tanec v jeho širokej štýlovej, rytmickej a výrazovej rozmanitosti, motivovať a vytvoriť vzťah k tanečnému prejavu a improvizačnej tvorivosti.

Tanec učí a rozvíja po telesnej, ale aj duševnej stránke, čoho zárukou budú absolventi 1-5. kvalifikačného stupňa vzdelávania trénerov tanečných športov v kooperácií s Fakultou telesnej výchovy a športu.

Súčasťou modulu je nácvik viacerých tanečných štýlov v ich základnej podobe (latino, disco dance, street dance, jazz dance, rokenrol, tanečný šport) a ich následné prepojenie v záverečnej kombinácii a prezentácii.

Projekt MODULY zastrešuje výuku tanca na základných školách 1.stupňa (2-3-4. ročník) a v obmedzenom rozsahu aj na 2.stupni, vždy súbor 6 vyučovacích hodín.

Koordinátor projektu: PhDr. Hana Švehlová

Kontakt: svehlova.stodido@gmail.com

Viac informácií nájdete tu.