Vzdelávací úsek

doc. Mgr. Matej CHREN, PhD.

Funkcia: Vedúci metodicko-vzdelávacej komisie
Telefón: +421 904 618 238
E-mail: vzdelavaci@szts.sk

Ing. Eduard Slimák

Funkcia: Člen
Telefón: +421 904 356 366
E-mail: edoslimak@gmail.com

Mgr. Milan Špánik, PhD.

Funkcia: Člen
Telefón: +421 903 851 953
E-mail: milan_spanik@tskmm.sk

Tomás Uváček

Funkcia: Člen
Telefón: +421 914 153 595
E-mail: tomas.uvacek@gmail.com