Výbor sekcie

Ing. Peter Ivanič

Funkcia: Predseda
Telefón: +421 905 245 008
E-mail: prezident@szts.sk
Bydlisko: Nitra

Mgr. Petr Horáček

Funkcia: Vedúci úseku spolupráce so štátnymi orgánmi a športovými štruktúrami
Telefón: +421 905 297 222
E-mail: horacekpetr@gmail.com
Bydlisko: Bratislava

doc. Mgr. Matej CHREN, PhD.

Funkcia: Vedúci vzdelávacieho úseku
Telefón: +421 904 618 238
E-mail: vzdelavaci@szts.sk
Bydlisko: Bratislava

Pavel Imre

Funkcia: Vedúci súťažného úseku
Telefón: +421 905 963 364
E-mail: danceattack.da@gmail.com
Bydlisko: Lučenec

Ing. Miroslav Víťazka

Funkcia: Vedúci evidenčného úseku
Telefón: +421 905 834 586
E-mail: evidencny@szts.sk
Bydlisko: Žiar nad Hronom