Výbor sekcie

PhDr. Hana Švehlová

Funkcia: Predsedkyňa a vedúca úseku Art disciplín
Telefón: +421 905 898 762
E-mail: svehlova.stodido@gmail.com
Bydlisko: Bratislava

Mgr. Dominika Kocourková

Funkcia: Vedúca úseku Disco Dance
Telefón: +421 915 526 013
E-mail: dominka.k13@gmail.com
Bydlisko: Bratislava

Mgr. Edina Šebo Tóthová

Funkcia: Vedúca úseku Street Dance
Telefón: +421 911 415 720
E-mail: edina.tothova251986@gmail.com
Bydlisko: Levice

Ingrid Fabian

Funkcia: Vedúca úseku Hip hop
Telefón: +421 902 602 372
E-mail: grimmy@pobox.sk
Bydlisko: Prešov, Záhradné

Alena Majeríková

Funkcia: Vedúca evidenčného úseku
Telefón: +421 908 903 996
E-mail: majerikova.alena@gmail.com
Bydlisko: Vavrišovo

Miroslav Frolo

Funkcia: Vedúci úseku projektov a propagácie
Telefón: +421 903 539 009
E-mail: deepfrolo@gmail.com
Bydlisko: Martin

Bc. Monika Šimeková

Funkcia: Vedúca úsek pre oblasť publikácií, vzdelávania a legislatívy
Telefón: +421 911 162 162
E-mail: districtdancebratislava@gmail.com
Bydlisko: Zohor, Bratislava