Výbor

Ing. Peter Ivanič

Funkcia: Prezident
Telefón: +421 905 245 008
E-mail: prezident@szts.sk
Bydlisko: Nitra

Mgr. Petr Horáček

Funkcia: Vedúci úseku spolupráce so štátnymi orgánmi a športovými štruktúrami
Telefón: +421 905 297 222
E-mail: horacekpetr@gmail.com
Bydlisko: Bratislava

PhDr. Hana Švehlová

Funkcia: Zástupca sekcie IDO a módnych tanečných štýlov
Telefón: +421 905 898 762
E-mail: svehlova.stodido@gmail.com
Bydlisko: Bratislava