Anton Plesnivý

Funkcia: Predseda sekcie
Telefón: +421 907 575 820
E-mail: fonky@boty.sk
Bydlisko: Prievidza

Roman Šamudovský

Funkcia: Podpredseda sekcie
Telefón: +421 948 161 489
E-mail: romansamudovsky@gmail.com
Bydlisko: Bratislava

Tereza Schmidtová

Funkcia: Kontaktná osoba
Telefón: +421 918 228 055
E-mail: tereza.schmidtova44@gmail.com
Bydlisko: Banská Bystrica

Mgr. Daniel Bachleda

Funkcia: Vedúci vzdelávacieho úseku
Telefón: +421 902 308 444
E-mail: Daniel.Bachleda@asahibeer.sk
Bydlisko: Bratislava

Mgr. Oliver Pirhala

Funkcia: Vedúci úseku talentovanej mládeže
Telefón: +421 902 499 566
E-mail: o.pirhala@gmail.com
Bydlisko: Bratislava

Bc. Soňa Bojnanská

Funkcia: Sociálne siete
E-mail: sonka.bojnanska@gmail.com
Bydlisko: Bratislava

Mgr. art. Marcel Vaľko

Funkcia: Marketing a PR
Telefón: +421 919 209 044
E-mail: marcelvalko1@gmail.com
Bydlisko: Bratislava

Martin Michalčik

Funkcia: Vedúci súťažného úseku
Telefón: +421 948 605 620
E-mail: michalcikmartin@gmail.com
Bydlisko: Košice

Martin Gilian, MBA

Funkcia: Čestný člen
Telefón: +421 908 548 399
E-mail: martin.gilian@thelegits.com
Bydlisko: Banská Bystrica

Ing. Miroslav Križan

Funkcia: Čestný člen
Telefón: +421 907 287 906
E-mail: miro.krizan@thelegits.com
Bydlisko: Bratislava