Výbor sekcie

Mgr. Peter Olej, PhD.

Funkcia: Predseda, člen zodpovedný za vzdelávanie, publikácie a legislatívu
Telefón: +421 905 767 674
E-mail: rokenrol@szts.sk
Bydlisko: Čataj

Mgr. Gabriela Kuklišová

Funkcia: Člen zodpovedný za evidenciu a registráciu
Telefón: +421 905 181 668
E-mail: evidencny@rokenrol.sk
Bydlisko: Detva

Mgr. Rastislav Baňas

Funkcia: Člen zodpovedný za súťažný úsek
Telefón: +421 905 830 965
E-mail: sutazny@rokenrol.sk
Bydlisko: Bratislava

Mgr. Dominika Grajcarová

Funkcia: Člen zodpovedný za reklamu, marketing a PR
Telefón: +421 910 618 501
E-mail: marketing@rokenrol.sk
Bydlisko: Dunajská Streda

Bc. Michal Bábics

Funkcia: Člen zodpovedný za technickú podporu
Telefón: +421 908 855 510
E-mail: admin@rokenrol.sk
Bydlisko: Bratislava