Sieň slávy

Mária Zagatová – Kalačová

 • zakladateľka súťažného spoločenského tanca na Slovensku a vedúca osobnosť prvých rokov jeho existencie
 • spoluzakladateľka a vedúca osobnosť tanečného krúžku na Mladej Garde a prvého KST PKO Bratislava
 • prvá vedúca Poradného zboru pre spoločenský tanec, neskôr dlhoročná vedúca Poradného zboru učiteľov tanca a predsedníčka Poradného zboru pre detský nefolklórny tanec pri Osvetovom ústave Bratislava
 • prvá držiteľka triedy B na Slovensku
 • autorka prvého kolektívneho predtancovania na Slovensku
 • dlhoročná rozhodkyňa SZTŠ, vedúca a moderátorka súťaží
 • učiteľka tanca a tanečný pedagóg na ĽŠU/ZUŠ v Žiline a Bytči

Otto Böhm

 • tanečný pedagóg, tréner tanečného športu, formačný choreograf európskeho formátu
 • dlhoročný riaditeľ Krajského osvetového strediska v Košiciach
 • najvýraznejšia trénerská osobnosť východného Slovenska, zakladateľ TC Meteor Košice
 • TOP- rozhodca SZTŠ, rozhodca IDSF