Zoznam zmien v súťažnom poriadku 2024 nájdete v tomto dokumente :

ZMENY Súťažného poriadku 24