Zmena termínu 3.kola Slovenského pohára v Lučenci.

Informujeme členskú základňu o zmene termínu 3.kola Slovenského pohára, na základe žiadosti organizátora. Organizátor síce včas vykonal rezerváciu haly a mal ju potvrdenú, vedenie haly i napriek tomu uprednostilo iné podujatie.

3.kolo SLP Lučenec – 01.06. 2024 sobota

Novohrad Dance Open – 02.06.2024 nedeľa

Zároveň sa po dohode s organizátorom súťaže Žilina Dance Cup 2024 zmenil termín tejto súťaže na 25.5.2024.