Dňa 25.5.2024 sa dva slovenské kluby zúčastnili medzinárodnej tanečnej súťaže a novo vytvoreného projektu MOVE DANCE CONTEST v Budapešti. Slovensko tentokrát reprezentovali naši najmladší tanečníci. V silnej konkurencii maďarských tanečníkov si vytancovali štyri zlaté medaile.

Športujsnami:

Children

Márk Somogyi – Sára Salamon – 1. miesto

ŠK Crazyrock Detva:

Sólo Children

Lucka Nováčková – 1. miesto

Sólo Youth

Olívia Mia Lenárová – 1. miesto

Duo Children

Anička Sujová – Linda Helienková – 1. miesto

Miška Kminiaková – Terezka Obuchová – 4. miesto

Natálka Malatincová – Linda Kubincová – 7. miesto

Viky Mamai – Johanka Gregušová – 8. miesto

Projekt je vytvorený v spolupráci Maďarska, Slovenska, Rakúska, Chorvátska a Rumunska. Jeho hlavným cieľom je zapojiť do nášho športu čo najviac detí a zvýšiť členskú základňu. Tejto súťaže sa zúčastnilo približne 1000 detí.

Tanečníkom a trénerom patrí veľká gratulácia a vďaka za reprezentáciu.