WDSF Academy spustila registráciu na „WDSF DJ STD/LAT Congress“ online, čo umožňuje členom splniť požiadavky na vzdelávanie pre licenciu WDSF DJ.

Nová žiadosť o licenciu
Kandidátov na nové DJ – licencie nie je možné zaregistrovať, pokiaľ funkcionár nesplnil všetky potrebné kroky na podanie žiadosti o licenciu. Na tento kongres sa môžu zaregistrovať iba kandidáti, ktorí vyplnili žiadosť o licenciu do 11. apríla 2024 23:59 GMT.

Registrácia na kongres
Registrácia prebieha prostredníctvom žiadosti na prezident@szts.sk.

Termín registrácie pre držiteľov licencie je 19. apríla 2024 23:59 GMT.