Upozorňujeme všetkých rozhodcov s licenciou WDSF, aby upriamili pozornosť na kalendár kongresov WDSF.

V kalendári sú zverejnené termíny 2 kongresov. V Štuttgarte – 11.-12.08.2024 a v Brne – 23.09.2024, témou kongresov okrem iného bude aj nový hodnotiaci systém WDSF – „Introduction of the new WDSF Standard and Latin Scoring System“