Výstava venovaná 100.výročiu tanečného športu v Československu a 65.výročiu súťažného tanca na Slovensku sa stala historicky prvou výstavou svojho druhu na svete. Výstavu pripravil medzinárodný tým, zložený z tanečno-športových odborníkov Českej republiky a Slovenska. Hlavným organizátorom a kurátorom výstavy – Mgr. Petr Horáček.

V prezentácií, ktorú pripravil pán Mgr. Petr Horáček a kolektív za pomoci mnohých osobných archívov a archívov RTVS bola zastúpená každá sekcia a jej vývoj až dodnes. Unikátne historické ocenenia, medaile, poháre, vázy, diplomy, fotografie, či záznamy zo súťažného tanca len potvrdili, že aj my máme byť načo hrdí.

Na otvorenie výstavy prijal pozvanie aj pán Anton Siekel – prezident SOŠV a pán Nenad Jeftić – viceprezident medzinárodnej organizácie WDSF (World Dance Sport Federation) pre tanečné športy.

Výstava sa konala od 05.09.2023 – 24.10.2023 v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu v Bratislave. Výstava zožala veľký úspech a záujem nie len členskej základne, ale aj verejnosti.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave.