Podľa pravidiel medzinárodnej organizácie WDSF, môže mať účasť párov na súťažiach mimo WDSF disciplinárne následky.

Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.

A STRONGER WDSF