Súťažný poriadok SZTŠ 2024

Súťažný poriadok 2024 nájdete tiež v sekcii tanečného športu/dokumenty/legislatíva.