Dobrý deň, sekretariát bude v týždni od 27.11. 2023 – 4.12.2023 nedostupný. V prípade, že potrebujete odovzdať poštu, nechajte ju v obálke s uvedeným adresátom (SZTŠ) na podateľni Domu športu.
Ďakujem za porozumenie.
S pozdravom a prianím pekného dňa, Miroslava.