Sekciu IDO MT tvorí niekoľko súťažných disciplín Street dance a Disco, Performing Arts, Couple Dance, pod ktorými sa súťaží vo viacerých tanečných štýloch a kategóriách. Disciplíny majú svoju dynamiku, pravidlá, množstvo súťaží, tanečníkov, fanúškov. Priblížiť dianie sekcie IDO MT členskej základni a verejnosti je cieľom očakávanej informatívno-propagačnej stránky. Poskytne Vám informácie, ale aj prepojenie na stránku SZTŠ, na súťažný informačný systém (IS), aktuality, termíny, archívne televízne záznamy našich súťaží a iné. Informácie o kluboch doplníme už čoskoro ;)

Budeme vďační za zdieľanie a akúkoľvek spätnú väzbu na www.slovakiadancers.sk. 

Podrobnejšie dianie v sekcii nájdete aj na IG: slovakia_dancers .