Moduly – projekt, ktorého cieľom je priniesť na hodiny telesnej a športovej výchovy inovatívny obsah pokračuje. Prečítajte si, čo napísali o inovatívnej forme vzdelávania zapojené školy, napríklad ZŠ Clementisova z Kysuckého Nového Mesta na ich FunPage.

Viac informácií o projekte MODULY nájdete tu.