Na prelome novembra decembra 2023 sa konala posledná majstrovská súťaž v artových disciplínach. Súťaž sa konala v belgickom De Panne na krásnom veľkom divadelnom javisku. Zastúpených bolo niekoľko klubov (HALO HALO,ŠK JUVENTA Bratislava, GRIMMY, HOUSE OF DANCE Nitra, The Wave by RDS ART Group, DanceContinent).

Okrem vynikajúcich umiestnení v semifinále si medailu vybojovali:

Jazz Dance:
sólo DVK chlapci (Dávid Hudák – HALO HALO Bratislava) 1.miesto

Modern&contemporary Dance:
sólo DVK chlapci (Dávid Hudák – HALO HALO Bratislava) 1.miesto
sólo JVK 1 chlapci (Adrián Barkol – DanceContinent) 2.miesto
skupina DVK („Uniformity vs. Individuality – DanceContinent) 3.miesto

Ballet
Repertoire sólo muži (Filip Martinský – GRIMMY)
Ballet Open Classical sólo muži (Filip Martinský – GRIMMY)

Ďakujeme klubom za skvelú reprezentáciu a gratulujeme k výborným výsledkom.