V nasledovných 2 dokumentoch nájdete kvalifikované páry na SUPERPOHÁR 2023.

Kvalifikované páry DOSPELÍ 2023

Kvalifikované páry JUNIORI 2023

Podľa SP 23/ článok 23 – Slovenský pohár/body 26a, 26b, zároveň platí povinnosť prihlasovania. V prípade neúčasti páru prosíme o informovanie vedúceho SÚ mailom na sutazny@szts.sk, o jeho neúčasti, v dostatočnom časovom predstihu, kvôli možnosti nominácie ďalších tanečných párov podľa poradia.