Súťažný úsek sekcie TŠ SZTŠ vyhlasuje konkurz na organizátorov MSR 2025 a SLP 2025.

Podmienky konkurzného konania  MSR 2025 a SLP 2025 tiež nájdete :

Tanečný šport, Para Dance Sport / Dokumenty/ Dokumenty SÚ

Termín na zaslanie vyplnených podmienok konkurzného konania MSR a SLP je do 20.09.2024.