Súťažný úsek sekcie TŠ SZTŠ vyhlasuje konkurz na organizátorov MSR 2024 a SLP 2024.

Podmienky konkurzného konania MSR 2024 a SLP 2024 tiež nájdete tu.

Termín na zaslanie vyplnených podmienok konkurzného konania MSR a SLP je do 20.09.2023.