Súťažný úsek sekcie TŠ SZTŠ vyhlasuje konkurz na dodávateľa pohárov a medailí na Majstrovstvá Slovenskej republiky 2024, do 10.01.2024. Podrobné informácie o konkurze nájdete :  TU