26.-27.1.2024 sa v Bratislave uskutočnil kongres a školenie sekcie IDO MT.

Na kongrese malo zastúpenie 35 klubov z celého Slovenska. Celkovo sa kongresu zúčastnilo 79 osôb (trénerov, vedúcich klubov, funkcionárov). Tradičný obsah kongresu (aktuálne informácie o poriadkoch, úpravy a zmeny v legislatíve, komentované rozbory, rokovania rozšírených komisií) doplnili dve kvalitné a inšpiratívne prednášky:

Mentálny koučing: Pohľad do mysle človeka športového /prednášajúci: psychológ Adam Truhlářa/
Kompenzačné cvičenia /prednášajúci: fyzioterapeut Jána Sekereša/

Ďakujeme členskej základni za početnú účasť a tešíme sa opäť o rok.