Vážení členovia a priaznivci tanečného športu.

Výbor TŠ rozhodol o dodatočnom zverejňovaní tabuliek inšpektorov, tzv. List inšpektora, kde si každý súťažný pár, dievča, alebo tréner môže overiť, či na danej súťaži, kde boli prítomní inšpektori nedošlo k porušeniu povinného repertoáru v ich choreografiách. Keďže na súťažiach pôsobia vždy dvaja inšpektori, nie vždy sa môžu zhodnúť pri označení rovnakého páru, keďže môžu vidieť tento pár v rôznych momentoch prevedenia ich choreografie. Vysvetlenie – viď. Súťažný poriadok / Článok 10 – Priebeh súťaží / písmeno A – Záväzné pravidla pre všetky druhy súťaží / bod 16.

Tabuľky inšpektorov môžete nájsť v sekcii Tanečný šport a Para Dance Sport / Dokumenty / Dokumenty SÚ.